לוגו - עין גדי
 פניה ישירה למזכירות הקיבוץ  08-6594711
חירום 


דוא"ל / נייד / טלפון:
סיסמה:
זכור אותי שכחתי סיסמה 


הנווה והים >>  משמר המפלס >>  נתוני מפלס ים המלח 2012
 

 

משמר המפלס 2012
באדיבות אלי רז, המדור לידיעת הארץ

והשירות ההידרולוגי
צילום אוויר - גונדי שחל

 

ינואר 2012
מ
פלס ים המלח, שנמדד ב- 01/02/12, עמד על רום של 425.63- מ', ומבטא ירידת מפלס של 13 ס"מ במהלך החודש, לעומת 14 ס"מ במהלך החודש הקודם. ירידת המפלס במהלך ינואר אשתקד, הייתה אף היא 13 ס"מ.
לפני שנה היה המפלס 424.30- מ' ולכן מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.33 מ' (!), זהה לירידה השנתית שחושבה בחודש שעבר. לפני עשור היה המפלס ברום של -415.44 מ', 10.19 מ' גבוה מהמפלס הנוכחי. מכאן שירידות המפלס האחרונות, כולל הנוכחית, עדיין גבוהות בהרבה מהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות העומדת על 1.019 לעומת 1.011 מ' שחושבה בחודש הקודם. הירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים שקדמו להן, הייתה 0.745 מ'.

פברואר 2012
מפלס ים המלח, שנמדד ב- 01/03/12, עמד על רום של 425.74- מ', ומבטא ירידת מפלס של 11 ס"מ במהלך החודש, לעומת 13 ס"מ במהלך החודש הקודם. ירידת המפלס במהלך ינואר אשתקד, הייתה 13 ס"מ.
לפני שנה היה המפלס 424.30- מ' ולכן מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.33 מ'
(!), זהה לירידה השנתית שחושבה בחודש שעבר. לפני עשור היה המפלס ברום של
-415.44 מ', 10.19 מ' גבוה מהמפלס הנוכחי. מכאן שירידות המפלס האחרונות, כולל הנוכחית, עדיין גבוהות בהרבה מהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות העומדת על 1.019 לעומת 1.011 מ' שחושבה בחודש הקודם. הירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים שקדמו להן, הייתה 0.745 מ'

 

מרץ 2012
מפלס ים המלח, שנמדד ב- 01/04/12, עמד על רום של 425.80- מ', ומבטא ירידת מפלס של 6 ס"מ במהלך חודש מרץ, לעומת 11 ס"מ במהלך החודש הקודם. מיתון משמעותי זה של ירידת המפלס נובע מגאות גדולה שהייתה בתחילת החודש בירמוך. ירידת המפלס במהלך מרץ אשתקד, הייתה אף היא 6 ס"מ, בעוד שבמרץ לפני שנתיים (2010) עלה מפלס ים המלח, כתוצאה מהגשמים העונתיים ב- 1 ס"מ.
לפני שנה היה המפלס 424.38- מ' ולכן מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.42 מ', זהה לירידה השנתית שחושבה לחודש הקודם ושהיוותה שיא שנתי. יש להניח שאלמלא הגאות בירמוך, היה מושג במרץ הנוכחי שיא שנתי חדש.
לפני עשור היה המפלס היה רום המפלס 415.44-, גבוה ב- 10.36 מ' מהנוכחי, מכאן שירידות המפלס האחרונות, כולל הנוכחית, עדיין גבוהות בהרבה מהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות העומדת על 1.036 מ'.
 
 

 

אפריל 2012
מפלס ים המלח, שנמדד ב- 01/05/12, עמד על רום של 425.95- מ', ומבטא ירידת מפלס חריפה של 15 ס"מ במהלך החודש, לעומת 6 ס"מ במהלך החודש הקודם וירידת מפלס זהה, 6 ס"מ, במהלך אפריל אשתקד.
לפני שנה היה המפלס 424.58- מ' ולכן מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.37 מ', לעומת 1.42 מ' שחושבה לחודש הקודם.
לפני עשור היה המפלס היה רום המפלס 415.6- מ', גבוה ב- 10.35 מ' מהנוכחי, מכאן שירידות המפלס האחרונות, כולל הנוכחית, גבוהות בהרבה מהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות העומדת על 1.035 מ'.

מאי 2012
מפלס ים המלח, שנמדד בתחילת יוני, עמד על רום של 426.02- מ', ומבטא ירידת מפלס של 7 ס"מ, זאת לאחר הירידה החריפה בשיעור 15 ס"מ במהלך חודש אפריל. במהלך מאי אשתקד ירד המפלס ב- 14 ס"מ.
לפני שנה היה המפלס 424.58- מ' ולכן מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.44 מ' (שהיא ירידת שיא !), לעומת 1.37 מ' שחושבה לחודש הקודם.
לפני עשור היה המפלס היה רום המפלס 415.68- מ', גבוה ב- 10.34 מ' מהנוכחי, מכאן שירידות המפלס האחרונות, כולל הנוכחית, גבוהות בהרבה מהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות העומדת על 1.034 מ', בעוד שהירידה השנתית הממוצעת לעשור הקודם, עמדה על 0.931 מ'.
אלמלא היה גידול בכמויות המים הנגרעות מים המלח בגלל שימושי אדם באמצעות מפעלי שאיבה / הטייה באגן הניקוז, או הרחבת האידוי התעשייתי באגן הדרומי, או בגלל שינוי אקלימי (למשל התחממות גלובלית), אזי צריך היה לצפות למיתון עם הזמן בקצב ירידת המפלס, עקב צמצום שטח הפנים המאדה וגידול בריכוז המלחים. הואיל והמגמה היא הפוכה, ברור שאחד או יותר מהגורמים הללו מתגבר והאינטרס הציבורי, ובודאי האזורי מחייב בירור סוגיה זו.

יוני 2012
מפלס ים המלח, שנמדד בתחילת יוני, עמד על רום של 426.13- מ', ומבטא ירידת מפלס חודשית של 11 ס"מ, זאת לעומת ירידה בשיעור 7 ס"מ במהלך חודש מאי ו- 15 ס"מ בחודש אפריל. גם במהלך יוני אשתקד ירד המפלס ב- 11 ס"מ.
לפני שנה היה המפלס 424.69- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.44 מ', כפי שחושבה גם לגבי חודש הקודם ונחשבה אז לירידת שיא.
לפני עשור היה רום המפלס 415.73- מ', גבוה ב- 10.40 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית המחושבת לחודש זה, גבוהה מהממוצע לעשור האחרון ב- 40 ס"מ, לעומת ההפרש המחושב לחודש הקודם, שעמד על 30.6 ס"מ. נתונים אלה חוזרים ומדגישים את מגמת החרפת הגירעון במשק המים של ים המלח בתקופה האחרונה.
יולי 2012
מפלס ים המלח, שנמדד בתחילת אוגוסט, עמד על רום של 426.31- מ', ומבטא שיא נוסף של ירידה מפלס חודשית ששיעורה 18 ס"מ, זאת לעומת ירידה בשיעור 11 ס"מ במהלך חודש יוני ו- 7 ס"מ בחודש מאי. במהלך יולי אשתקד ירד המפלס ב- 13 ס"מ.
לפני שנה היה רום המפלס 424.82- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.49 מ' (!), שאף היא שבירה של שיאים "שהושגו" בחודשיים הקודמים.
לפני עשור היה רום המפלס 414.86- מ', גבוה ב- 10.53 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצע לעשר השנים האחרונות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.053 מ'. ירידת המפלס השנתית הנוכחית גבוה, אפוא, ב- 43.7 ס"מ מהממוצע לעשור האחרון לעומת 40 ס"מ ההפרש שחושב לחודש הקודם וגם זה מהווה שיא נוסף. נתונים אלה חוזרים ומדגישים את ההאצה בשיעור הגירעון של משק המים של ים המלח בתקופה האחרונה.

אוגוסט 2012
רום מפלס ים המלח, שנמדד בתחילת אוגוסט עמד על, 426.49- מ' לעומת 426.31- מ' שנמדד בראשית יולי, ומבטא ירידה חדה נוספת של 18 ס"מ כמו בחודש הקודם, ירידה שהיוותה שיא חודשי; זאת, לעומת ירידה בשיעור 11 ס"מ במהלך חודש יוני. במהלך אוגוסט אשתקד ירד המפלס ב- 16 ס"מ.
לפני שנה היה רום המפלס 424.98- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.51 מ'(!), השוברת את שיאי הירידות השנתיות שחושבו לחודשים הקודמים (1.49 מ' ביולי).
לפני עשור היה רום המפלס 415.93- מ', גבוה ב- 10.56 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצע לעשר השנים האחרונות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.056 מ'. ירידת המפלס השנתית הנוכחית גבוהה, אפוא, ב- 45.4 ס"מ מהירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון לעומת 43.7 ס"מ, שהוא ההפרש שחושב לחודש הקודם ו-40 ס"מ שחושב לחודש שלפניו (יוני) וגם זה מהווה שוב שיא נוסף. נתונים אלה חוזרים ומדגישים את ההאצה בשיעור הגירעון של משק המים של ים המלח בתקופה האחרונה. שבירת מחסום ה- 1.5 מ' (כבר שכחנו את מחסום המטר) בירידה השנתית צריכה לשמש נקודת ציון המחייבת בדיקה קפדנית, ככל שניתן, של גורמי הגירעון המואץ במשק המים של ים המלח. אף על פי שהקיץ הנוכחי היה חם במיוחד, אין להניח שגידול באידוי לאורך כל השנה, מגוף המים הטבעי שנותר באגן הצפוני, יכול להוות גורם משמעותי. ההתחממות הגלובלית והשפעתה על ירידת כמות המשקעים באגן ההיקוות של ים המלח היא עובדה, אלא שים המלח כבר מזמן מנותק כמעט לחלוטין מצפון אגן הניקוז, על ידי סכר דגניה, וכך גם לגבי מזרח האגן. תרומות מים מדרום האגן היו ממילא שוליות וגם בהן יש התערבות אדם.
בהנחה כי שינויים אקלימיים בבקעת ים המלח עצמה, ובוודאי בקיץ חריג, אין בהם כדי לקזז את המיתון בירידה המפלס, המצופה בגין ההמלחה וצמצום שטח הפנים הטבעי המאדה מים. סביר, אם כן, לחשוד בהגברת התפוקות האנושיות (שאיבה, הטיה, אידוי).
האינטרס הציבורי בים המלח, ובודאי האזורי מחייב מאמץ לבירור סוגיה זו !


ספטמבר 2012
רום מפלס ים המלח, שנמדד בסוף החודש, עמד על 426.58- מ' ומבטא ירידה חודשית של 9 ס"מ, לעומת הירידות החדות בשיעור של 18 ס"מ, שהיו ביולי ובאוגוסט. במהלך ספטמבר אשתקד ירד המפלס ב- 10 ס"מ.
לפני שנה היה רום המפלס 425.08- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.50 מ', לעומת 1.51 מ' אשר חושב לחודש הקודם
לפני עשור היה רום המפלס 416.07- מ', גבוה ב- 10.51 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצע לעשר השנים האחרונות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.051 מ'. ירידת המפלס השנתית הנוכחית גבוהה, אפוא, ב- 44.9 ס"מ מהירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון לעומת 45.4 ס"מ, שהוא ההפרש שחושב לחודש הקודם, נתונים אלה מצביעים על האטה חודשית קלה, בהאצה הנמשכת של ירידת מפלס ים המלח בתקופה האחרונה.

סיכום אוקטובר 2012
רום מפלס ים המלח, שנמדד ב- 01/11/12, עמד על 426.67- מ' ומבטא ירידה חודשית של 9 ס"מ, כמו בחודש הקודם. במהלך אוקטובר אשתקד ירד המפלס ב- 11 ס"מ.
לפני שנה היה רום המפלס 425.19- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.48 מ', לעומת 1.50 מ' אשר חושב לחודש הקודם
לפני עשור היה רום המפלס 416.12- מ', גבוה ב- 10.55 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצע לעשר השנים האחרונות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.055 מ', לעומת 1.051 מ' שחושבה לחודש הקודם. ירידת המפלס השנתית הנוכחית גבוהה, אפוא, ב- 42.5 ס"מ מהירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון לעומת 45.4 ס"מ, שהוא ההפרש שחושב לחודש הקודם. נתונים אלה מצביעים על כך שבחודש החולף, כמו בחודש שלפניו, הייתה האטה קלה בהאצה הנמשכת של ירידת מפלס ים המלח בתקופה האחרונה

נובמבר 2012
רום מפלס ים המלח, שנמדד ב- 01/12/12, עמד על 426.78- מ' ומבטא ירידה חודשית של 11 ס"מ, לעומת 9 ס"מ בחודש הקודם. במהלך נובמבר אשתקד ירד המפלס ב- 11 ס"מ. לפני שנה היה רום המפלס 425.3- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.48 מ', כפי חושב גם לחודש הקודם לפני עשור היה רום המפלס 416.25- מ', גבוה ב- 10.53 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצע לעשר השנים האחרונות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.053 מ', לעומת 1.055 מ' שחושבה לחודש הקודם. ירידת המפלס השנתית הנוכחית גבוהה, אפוא, ב- 42.7 ס"מ מהירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון לעומת 42.5 ס"מ, שהוא ההפרש שחושב לחודש הקודם. נתונים אלה מצביעים על כך שבחודש החולף, כמו בחודש שלפניו, הייתה האטה קלה בהאצה הנמשכת של ירידת מפלס ים המלח בתקופה האחרונה.
דצמבר 2012
רום מפלס ים המלח, שנמדד ב- 01/01/13, עמד על 426.89- מ' ומבטא ירידה חודשית של 11 ס"מ, כמו בחודש הקודם, לעומת 9 ס"מ לפני חודשיים וזאת, למרות הגשמים העזים בצפון. במהלך דצמבר אשתקד ירד המפלס ב- 14 ס"מ. לפני שנה היה רום המפלס 425.5- מ' ולכן, נכון לחודש זה, מבטא המפלס הנוכחי ירידה שנתית של 1.39 מ' לעומת 1.48 מ', אשר חושבה לחודש הקודם. לפני עשור היה רום המפלס 416.24- מ', גבוה ב- 10.64 מ' מהנוכחי. מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.064 מ' לעומת 1.053 מ' שחושבה לחודש הקודם. ירידת המפלס השנתית הנוכחית גבוהה, אפוא, ב- 32.6 ס"מ מהירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון לעומת 42.7 ס"מ, שהוא ההפרש שחושב לחודש הקודם. נתונים אלה מצביעים על כך שבחודש החולף, כמו בחודשיים שלפניו, הייתה האטה נוספת בהאצה הנמשכת של ירידת מפלס ים המלח בתקופה האחרונה.יש להניח כי עיקר מיתון ההאצה נגרם בעיקר על ידי מיתון שיעור האידוי בגלל התקררות מזג האוויר. למרבה הצער, לזרימות מים חריגות בירדן העליון ועלית מפלס הכינרת ב- 50 ס"מ המהווה שיא של חודשי דצמבר מאז 1994, אין תרומה למפלס ים המלח, בגלל מחסום סכר דגניה, ייתכן כי תרומות מסוימות הגיעו מהירדן הדרומי.

לסיכות שנת 2012 - 
להלן עקומת ירידת מפלס ים המלח בשנה הקלנדרית

 
 

[חזרה לראש העמוד] [הדפס]
|מפת אתר|
אתר לקיבוץמופעל במערכת קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים, אגודות, קיבוצים וישובים
כל הזכויות שמורות לקהילה-נט פתרונות תוכנה בע"מ 2003-2018 (c)