Rapoo- It solutions & Corporate template

ראשית ההשקייה בטפטוף - והקשר בינה לבין עין גדי

הסיפור מוקדש לפורצי הדרך לשיטת הטפטוף שאינם עימנו:
שמחה בלאס, שי בלאס,יהודה זהר והלל סופר.

בשנותיו הראשונות של קיבוץ עין גדי הקדשנו הרבה מחשבות ויוזמות למציאת תחליפים לקרקע שהייתה במחסור.
כל היוזמות האלו זכו לגיבוי ועידוד של הסוכנות היהודית ומשרד החקלאות.
בסוף שנות ה 50 הוקמה בסיוע הסוכנות ובהדרכתו של מאיר שוורץ מקיבוץ חפץ חיים חלקת ההידרופוניקה.
בעקבות הניסיון בהידרופוניקה נולדה היוזמה לעשות צעד נוסף קדימה.
באמצעות השיחה ביני לבין שי בלאס מתוארים האירועים שקרו בשנת 1961 שהביאו לפריצת הדרך שהייתה בעין גדי, וכל מה שהיה אח"כ כתוב בתולדות החקלאות והתעשייה שהתפתחו בארץ בהמשך.
דן בניהו (בניס)
עין גדי 23 לנובמבר 2011
מפאת אורכו - מחולק הסרטון לשני חלקים.
חלק א'

 

 

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם