Rapoo- It solutions & Corporate template

משמר המפלס הוא שמה של התארגנות של תושבי חבל ים המלח, ששמה לעצמה כמטרה להעלות את המודעות לבעיית התייבשות ים המלח. ים המלח הוא משאב טבע ייחודי וגם בית ונוף ועולם שלם של צמחייה ייחודית, בעלי חיים מרתקים ותכונות מרפא מופלאות. נתוני משמר המפלס מובאים באדיבות אלי רז והשירות ההידרולוגי.

eingedi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות