Rapoo- It solutions & Corporate template

תפישת עין גדי במלחמת העצמאות
בשלהי מלחמת העצמאות,במקביל למבצע "עובדה" לתפישת אילת, התקיים גם מבצע "ייצוב". מטרת המבצע ייצוב הגבול הצפוני מזרחי של חזית הדרום, וכך לקבוע את הגבול הישראלי-ירדני בדרום הר חברון עד לים המלח. המשימה הוטלה על חטיבת אלכסנדרוני, ממנה נשלחה פלוגה א מגדוד 32 בפיקודו של משה יוטבת (לנצט) אל סדום בדרך מעלה העקרבים. הפלוגה תוגברה במחלקת חבלה וצוות סיירי פלמ"ח מחטיבת הנגב בפיקודו של שמריה גוטמן. בערבו של יום 8.3.1949השיטה יחידת חיל הים בסדום בפיקודו של שלמה אראל את הכוח לעין גדי בכלי שייט של חברת האשלג, בכמה סירות ודוברת נחיתה גדולה. בחצות אותו לילה, נחת הכוח בשלום מדרום לשפך נחל ערוגות והשתלט על אזור תל גורן ומעיין עין גדי. לפנות בוקר הם יצאו ממעין עין גדי ותפשו את ראש מעלה עין גדי, ב ח באדר תש"ט, 9.3.1949. בו ביום הטיל מטוס קל קופסת פח אל אנשי הכוח שבראש המעלה. בקופסה היו ממתקים, ברכת מפקד החטיבה ודף קרבי של מטה החטיבה.


ראשית הקיבוץ
ראשוני הקיבוץ עלו לנקודה בשנת 1956. דור המייסדים, ורוב אלה שבאו אחריו, הנם ילידי הארץ, חניכי תנועות הנוער אשר שרתו בצבא במסגרת הנח"ל.
היישוב הקטן היה מבודד ומנותק, מוקף גבול מצפון, ממזרח וממערב ובטווח נסיעה של שעות מספר, בדרך עפר משובשת, אל היישוב הקרוב ביותר.
חלומם של מייסדי עין גדי היה להקים ישוב לחוף ים המלח. הם התיישבו על גבעת טרשים חשופה וצחיחה שעל אדמתה רוויית המלח לא צמח דבר. צינור המים שנמתח ממעיין עין גדי היווה מקור מים חיים לישוב הצעיר ולילדיו הראשונים. הם הבינו מראשית בואם למקום כי העץ, הדשא והפרח יסמלו את ניצחונם על המדבר, הבדידות, החום והמלח מזה ואת אהבתם והסתגלותם לנופי המדבר מזה. זהו סיפור אהבה בין אדם, אדמה, צמח ומים.
בשני העשורים הראשונים לקיומו התבסס הקיבוץ בעיקר על גידול ירקות חורף: עגבניות, מלפפונים, חצילים, קישואים, פלפלים, מלונים, בצל ועוד. בשנים אלה התפתחו בקיבוץ חיי תרבות וחברה עשירים שהיוו פיצוי מה לבדידות ולריחוק מההורים ומהציוויליזציה.
מלחמת ששת הימים הרחיקה את הגבול מעין גדי. הכביש שנפרץ צפונה לכיוון ירושלים היווה שינוי משמעותי בהתפתחות הקיבוץ ובחיי חבריו. הוא חיבר את היישוב למדינה והעלה אותו על מפת התיירות הישראלית והעולמית.
בקיבוץ כיום 194 חברים ומערכת חינוך של מעל 300 ילדים מינקות עד יב. פרנסת הקיבוץ מתבססת בעיקר על תיירות, חקלאות (תמרים, מנגו, צמחי תבלין), מפעל תעשייה וכמה עובדי-חוץ.
חברי עין גדי זכו לכתוב פרק ייחודי משלהם במעשה הציוני חלוצי של ארץ ישראל. הם עברו כברת דרך משמעותית מראשית של מדבר ובדידות לגן בוטני מרהיב, הכל מעשה ידי אדם, אמונתו וערכיו.
חלומם של הראשונים התגשם - עין גדי היא כיום יישוב רב-דורי משגשג ופורח.

 

 

תודעת הנוי הייתה קיימת מראשית הדרך.
בתמונה - חדר האוכל העגול, דשא וגינה ריחנית

כל תינוק חדש המגיע זוכה לקבלת פנים

ילדי עין גדי הראשונים, 1963

 

eingedi abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות